Diensten Subsidieadvies

Knippenborg Subsidieadvies helpt bedrijven van groot tot klein bij het aanvragen van subsidies en fiscale stimuleringsregelingen. Onder overheidsstimulerende maatregelen verstaan we subsidies, fiscale maatregelen en kredieten.

We begeleiden onze klanten van begin tot het einde van het subsidietraject. We analyseren of het project in aanmerking kan komen voor een subsidie. Vervolgens schrijven we (in samenwerking met de klant) de subsidieaanvraag en dienen deze in. Na de aanvraag blijven we betrokken bij het project. We ondersteunen de klant bij het inrichten en onderhouden van de projectadministratie en verzorgen de tussen- en eindrapportages.


De adviseurs van Knippenborg Subsidieadvies hebben een brede ervaring op het gebied van zowel regionale, nationale als internationale (Europese) subsidieregelingen, gericht op o.a. innovatie, energie & milieu, personeel & organisatie, business development en technologie in de publieke sector en de sectoren agri & food, chemie, creatieve industrie, energie, high tech, logistiek, life sciences & health, tuinbouw en water.

We hebben uiteraard ervaring met de bekende en voor veel bedrijven en instellingen toegankelijke subsidies zoals bijvoorbeeld de WBSO (Wet Bevordering Speur & Ontwikkelwerk), EIA (Energie InvesteringsAftrek), MIA (Milieu InvesteringsAftrek) en Innovatiebox. Maar we hebben ook uitgebreide ervaring met de subsidieregelingen die minder bekend en specifieker zijn, zoals o.a. de landbouwsubsidies, EFRO subsidies (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), SDE (Stimulering Duurzame Energie), ESF (Europees Sociaal Fonds) en MIT (MKB Innovatiestimulering Topsectoren).


Deze subsidieregelingen zijn slechts voorbeelden, het aantal subsidiereglingen, fiscale maatregelen en kredieten is enorm. Het zoeken van de subsidiemogelijkheden bij een specifiek project is daarom altijd maatwerk. En we kijken voor onze klanten daarom verder dan alleen de meest gangbare en voor de hand liggende subsidiemogelijkheden.


Bekijk ons Full Servicepakket