Terug Terug naar overzicht

Subsidie voor innovatie in land- en tuinbouw Gelderland

12 april 2017
Van 12 juni t/m 7 augustus 2017 kunnen agrarische bedrijven in de provincie Gelderland via de subsidieregeling Innovatie Concepten (POP3) subsidie aanvragen voor innovatieve concepten gericht op het gezonder en duurzamer maken van de landbouw. De subsidie bedraagt minimaal € 35.000 en maximaal € 100.000, er moet wel sprake zijn van een samenwerkingsverband. Aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit en de best scorende projecten komen in aanmerking voor een subsidie. Er is in totaal € 1,2 miljoen subsidie beschikbaar. 

Subsidie Innovatieve Concepten
Er wordt subsidie verstrekt voor een gezamenlijk door de projectpartners te formuleren projectplan gericht op een innovatie of de uitvoering van een innovatieproject. De aanvraag is gericht op de ontwikkeling of het praktijkrijp maken van een innovatief concept ten behoeve van een duurzame land- en tuinbouw. Er moet daarbij sprake zijn van een niet-productieve investering. Subsidie wordt verstrekt aan de deelnemers van het samenwerkingsverband. In dit samenwerkingsverband moet minimaal één landbouwer zitten, of in dienst zijn van een organisatie die de landbouwsector vertegenwoordigt.

Subsidiabele activiteiten
Er wordt subsidie verstrekt voor de onderstaande niet-productieve activiteiten:
  • personeelskosten;
  • de kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;
  • de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied;
  • kosten van haalbaarheidsstudies;
  • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen;
  • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
  • de kosten van tweedehands goederen tot maximaal de marktwaarde;
  • de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
  • de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken.
De provincie Gelderland wenst het landelijk gebied economisch, ecologisch en sociaal vitaal te houden en acht daarvoor een concurrerende landbouw noodzakelijk. Economisch gezond maar tegelijk ook de opgave om te verduurzamen met aspecten als milieu, dierwelzijn, volksgezondheid, voedselveiligheid, en klimaat. Landbouw met een breed draagvlak in de samenleving.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze subsidie of wilt u weten of deze subsidieregeling uw agrarische onderneming kansen biedt? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde subsidieadviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Heeft u vragen? Laat uw telefoonnummer
achter en wij nemen graag contact met u op!
NieuwsbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief