Het Knippenborg Manifest

Over ons Het Knippenborg Manifest

1
1. Inspirerende rol bij investeringsstrategie
1. Inspirerende rol bij investeringsstrategie De strategie van onze klanten, profit, non-profit en overheid, wordt steeds sterker geleid door de kansen die door verandering en innovatie worden geschapen.

Knippenborg Subsidieadvies is daarom de inspirerende en initiërende kracht bij het samen met de klant zoeken naar stimulerende financiering.

Knippenborg Subsidieadvies geeft zo invulling aan de behoefte aan inspirerende financial guidance voor onze klanten in de boardroom.

Photo credit: dbking / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)


2
2. De gidsen van het stimuleringsbeleid van de overheid
2. De gidsen van het stimuleringsbeleid van de overheid De overheid heeft een uitgebreid en sterk wisselend pakket aan stimuleringsmaatregelen. Kennis van subsidies zit een Knippenborg subsidieadviseur in het bloed.

Gecombineerd met hun adviesvaardigheden zijn ze als geen ander in staat om de stimuleringsgrondvesten van de overheid uit te dragen naar onze klanten.

Beter nog, Knippenborg Subsidieadvies kan het gedachtegoed van de overheid vertalen naar kansen voor de bedrijfsvoering van onze klanten.

Photo credit: bertknot / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

3
3. De bruggenbouwers tussen de overheid en het bedrijfsleven
3. De bruggenbouwers tussen de overheid en het bedrijfsleven Innovatie heeft pas waarde als de bedrijfsvoering van onze klanten door de toepassing ervan verbetert.

Knippenborg Subsidieadvies heeft daarom een scherp inzicht in de kansen die technologie creëert voor specifieke bedrijfsvoeringen.

Tegelijkertijd volgt Knippenborg Subsidieadvies de stimuleringsregelingen van de overheid op de voet.

Door deze combinatie zorgen Knippenborg subsdidieadviseurs ervoor dat onze klanten steeds een stap sneller groeien en kunnen veranderen dan tot dan toe.

Photo credit: rick ligthelm / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

4
4. Adviseren wat de klant kan realiseren
4. Adviseren wat de klant kan realiseren Knippenborg subsidieadviseurs hebben van oudsher een krachtige binding met de praktijk.

Knippenborg subsidieadviseurs zijn er als het nodig is.

Zo kunnen ze zorg dragen voor zowel het definiëren als het veiligstellen van de haalbaarheid van investeringsprojecten.

Hun netwerk, waarop de technische experts van elders kunnen zijn aangesloten, helpt ze deze ambitie waar te maken. Zo wordt de hoogst mogelijke kwaliteit gewaarborgd.

Ook wordt de administratieve afhandeling na de beschikking gezekerd.

Photo credit: @yakobusan Jakob Montrasio 孟亚柯 / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

5
5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen met zorg voor de mens, cultuur en natuur.

Knippenborg Subsidieadvies heeft oog voor de culturele aspecten van haar klanten en medewerkers. Ze respecteert verschillen en borgt de vrijheid.

Knippenborg Subsidieadvies houdt rekening met zowel maatschappelijke als individuele ontwikkelingen die invloed hebben op de work-life balance van haar medewerkers.

Knippenborg Subsidieadvies vindt dat ook ondernemingen met een minder sterke (financiële) structuur moeten worden geholpen met financiering vanuit de overheid. Regelmatig zal ze daarom onbaatzuchtig het initiatief nemen om hen bij te staan.

​Behoud van de natuur is een prioriteit.

Photo credit: Nicholas_T / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)


6
6. Mensen met een blik op de regionale context
6. Mensen met een blik op de regionale context Een bedrijf bestaat in een regio. De mensen die er werken, de klanten en partners vinden vaak hun oorsprong dan wel huidige bestaan in dat zelfde gebied. Het maakt hen sterk en samenhangend.

Knippenborg Subsidieadvies begrijpt deze regionale culturele context en werft ook haar medewerkers op dit kenmerk.

Hierdoor is er steeds een optimale fit tussen zakelijk inhoudelijke aspecten en de menselijke culturele achtergrond en taal.

7
7. Onderscheid door een uitgebreide internationale gemeenschap
7. Onderscheid door een uitgebreide internationale gemeenschap Knippenborg subsidieadviseurs onderscheiden zich door hun toegang tot een zeer breed verbreid netwerk van collega's bij de overheid, bedrijfsleven en partners.

Dat netwerk spreidt zich uit vanaf de specifieke subsidieadviseurs via financieel experts tot kenners van zowel de overheid als de typische materiekennis van haar klanten.

De gemeenschap is virtueel: hij wordt krachtig ondersteund door moderne internet gebaseerde technologie.

Photo credit: Horia Varlan / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

8
8. Het onbeperkte groeipad voor professionals met innovatiebloed
8. Het onbeperkte groeipad voor professionals met innovatiebloed Het onbeperkte groeipad voor professionals met innovatie in hun bloed.

Ongeacht het specialisme biedt Knippenborg Subsidieadvies voor medewerkers met een sterke opleidingsachtergrond, initiatief, zelfstandigheid en persoonlijkheid onbeperkte groeikansen, verticaal en horizontaal.

Juist de veelzijdigheid van haar klanten zorgt voor een constante stroom van nieuwe kennis en ervaring.

Knippenborg Subsidieadvies waarborgt de ontwikkeling van haar medewerkers, en daarmee van zichzelf, door een continue en structurele investering in kennis.

Photo credit: the UMF / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)


9
9. Adviseurs die werken met de toekomst
9. Adviseurs die werken met de toekomst Niet alleen helpen Knippenborg subsidieadviseurs mee aan de toekomst van hun klanten, maar ook staan zij zelf midden in de technologische en bedrijfsmatige ontwikkelingen.

Nieuwe technologieën die hun werk beter kunnen ondersteunen of zelfs besturen, worden ambitieus aanvaard en eigen gemaakt.

Maatschappelijke ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en vaak voorzien. Alleen dan kunnen Knippenborg subsidieadviseurs hun klanten maximaal helpen.

"Practice what you preach"

Photo credit: Retinafunk / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

10
10. Mensen met een eigen visie brengen zichzelf mee
10. Mensen met een eigen visie brengen zichzelf mee Knippenborg subsidieadviseurs hebben niet alleen een gecombineerde bedrijfs-/bestuurskundige en technische achtergrond maar kunnen dat ook samen met de klant vertalen in een visie.

Ze zoeken actief naar de mogelijkheden voor verandering, innovatie dan wel financieringsmogelijkheden op basis van het stimuleringsbeleid van de overheid.

Knippenborg subsidieadviseurs lijken daarom het meest op mensen die op de eigen 'pay-roll' staan. Er is geen onderscheid in aandacht en emotie. Hooguit meer toegevoegde waarde.

Photo credit: Saad Faruque / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)