Subsidies Agrarische subsidies

Voor de landbouw, veeteelt en tuinbouw zijn diverse subsidies beschikbaar. Veel subsidies zijn voor energiebesparing en verbetering van het milieu, of de ontwikkeling van een product dat hieraan een bijdrage kan leveren. Dit zijn algemene subsidies die niet alleen voor de agrarische sector bestemd zijn, zoals de EIA, MIA en SDE. Er zijn echter ook subsidies die speciaal gericht zijn op de agrarische sector. We hebben er een aantal uitgelicht. 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3 subsidie)
Agrarische ondernemingen kunnen subsidie krijgen voor vernieuwende ideeën voor een duurzame land- en tuinbouw. Het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 stimuleert agrariërs te innoveren en om duurzamer en meer concurrerend te ondernemen. Daarnaast beloont POP3 agrariërs voor maatschappelijke prestaties die zij leveren. U kunt deze subsidies aanvragen bij de provincies. De subsidies, de aanvraagperioden en de voorwaarden verschillen per provincie.
 
Provinciale subsidies
De provincies bieden ook eigen subsidies aan om agrarische ondernemingen te ondersteunen. Gaat u investeren in duurzaamheid, energiebesparing of in een innovatie die hieraan bijdraagt? Vergeet dan niet om deze mogelijkheden bij de provincie te (laten) onderzoeken.
 
Jonge Landbouwers
De landbouwsector is van groot belang voor Nederland. De overheid stimuleert en ondersteunt jonge landbouwers tot 40 jaar die een bedrijf hebben overgenomen of gestart. Met de subsidie Jonge landbouwers kunt u als jonge agrarische ondernemer investeren in gebouwen, grond, machines en verplaatsbare installaties.
 
Verwijderen asbestdaken
Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Daarom stimuleert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken tot en met 2019. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Naast deze landelijke subsidieregeling zijn er ook regionale subsidies zoals bijvoorbeeld “asbest eraf, zonnepanelen erop”.
 
Marktintroductie Energie-Innovatie (MEI)
Deze subsidie is bestemd voor glastuinbouwers die investeren in energiezuinige innovatieve kassen of innovatieve kasenergiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen. Uw project moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling naar klimaatneutrale glastuinbouw. Ook moet uw project voldoende technisch en/of economisch perspectief bieden en bijdragen aan kennisontwikkeling en de doorontwikkeling van de innovatie.
 
Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG)
Bent u een glastuinbouwer of maakt u deel uit van een samenwerkingsverband van glastuinbouwers en wilt u investeren in energie-efficiëntie? Dan kunt u een aanvraag doen voor de subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG)
U kunt subsidie aanvragen voor de volgende investeringen:
  • een tweede energiescherm
  • aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster
  • aansluiting op een biogas- of koolstofdioxidenetwerk of -cluster
  • een luchtbehandelingssysteem
Demonstratie Haalbaarheids- en Investeringsvoorbereidingsstudie (DHI)
Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) misschien interessant voor u.
 
Agrarische subsidies – meer informatie & aanvragen
Bent u van plan te investeren in uw agrarische onderneming? Werkt u aan de thema’s energiebesparing, milieuverbetering of innovatie in de agrarische sector? Gaat u een nieuwe stal bouwen en/of asbest van het dak verwijderen? Neem dan contact op voor een afspraak met één van onze subsidieadviseurs. We komen graag bij u op bezoek om de ontwikkelingen zelf te zien!
 
Wilt u op de hoogte blijven van de subsidiemogelijkheden? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Heeft u vragen? Laat uw telefoonnummer
achter en wij nemen graag contact met u op!
NieuwsbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief