Subsidies Energie en subsidies

Met het tekenen van het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland zich het doel gesteld om verdere opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden. Nederland wil vooroplopen met slimme, schone en zuinige technieken en stimuleert daarom projecten en investeringen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. 
 
We hebben een aantal subsidies voor energiebesparing. Dit echter is slechts een greep uit het totale aanbod energiesubsidies. Neem daarom altijd even contact op met één van onze subsidieadviseurs als u gaat investeren in energiebesparing en duurzame energie of een ontwikkeling die hieraan bijdraagt.
 
Stimulering Duurzame Energieproducties (SDE+)
De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) geeft producenten van hernieuwbare energie (wind, water, zon, geothermie & biomassa) subsidie voor de opgewekte duurzame energie. Dit kan elektriciteit, gas of warmte zijn, of een combinatie van warmte en elektriciteit.
 
De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is dan ook niet altijd rendabel. De SDE vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie. Hoeveel subsidie u kunt krijgen, is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid duurzame energie die u produceert.
 
Benieuwd naar een concreet SDE-project? Bekijk dan in onze serie Projecten in beeld het filmpje over het SDE-project van Ecofuels in Limburg.
 
Energie Investeringsaftrek (EIA)
De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale aftrekregeling en biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. In 2017 is 55% van de investering in deze bedrijfsmiddelen extra aftrekbaar van de fiscale winst.
 
Een rekenvoorbeeld
Stel, de fiscale winst is na reguliere afschrijving € 75.000 en u betaalt hierover 20% vennootschapsbelasting. U investeert voor € 15.000 in energiebesparende bedrijfsmiddelen die voor de EIA in aanmerking komen. De aftrek voor deze bedrijfsmiddelen bedraagt 55% van € 15.000 dat is € 8.250. De fiscale winst wordt nu € 66.750 (€ 75.000 - € 8.250). Zonder EIA zou u € 15.000 belasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de EIA betaalt u echter € 13.350 belasting. Uw directe fiscale voordeel is € 1.650.
 
Benieuwd naar een concreet voorbeeld van de EIA? Bekijk dan in onze serie Projecten in Beeld het filmpje over EIA en Drukkerij Maarsse.
 
Topsector Energie
De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de verschuiving naar een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Denk bijvoorbeeld aan subsidies voor Demonstratieprojecten en hernieuwbare energie. 
 
Eneco en Inventum hebben samen een warmtewinner ontwikkeld met behulp van de Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) subsidie van de Topsector Energie. Wilt u meer hierover weten? Lees dan hier het hele artikel over dit subsidieproject.
 
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De subsidie is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.
 
Provincies
Ook provincies werken mee aan het behalen van de doelstelling van het klimaatakkoord. Ze stimuleren ondernemers met diverse subsidies om energie te besparen of om te investeren in duurzame energie, bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuw pand. Ook stimuleren ze innovaties die bijdragen aan energiebesparing of die duurzame energie goedkoper en toegankelijker maken. Elke provincie is vrij om hier zelf invulling aan te geven en daarmee verschillen de subsidies ook aanzienlijk per provincie.
 
Energiesubsidies – meer informatie & aanvragen
Bent u van plan te gaan investeren in energiebesparing of gaat u aan de slag met een innovatie die energiebesparing oplevert? Neem dan contact op voor een afspraak met één van onze subsidieadviseurs. We komen graag bij u op bezoek om de ontwikkelingen zelf te zien!
 
Wilt u op de hoogte blijven van de subsidiemogelijkheden? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Heeft u vragen? Laat uw telefoonnummer
achter en wij nemen graag contact met u op!
NieuwsbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief