Subsidies Innovatie en subsidies

Veel subsidies zijn bedoeld om innovaties bij het bedrijfsleven te stimuleren. We hebben een aantal van de meest gangbare subsidies hieronder uitgelicht. Gaat u innoveren? Neem altijd even contact op met één van onze subsidieadviseurs om de subsidiemogelijkheden te bespreken.
 
WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)
De WBSO verlaagt de loonkosten van bedrijven die producten en processen of software ontwikkelen. Zowel de uren van de medewerkers, als de overige R&D-kosten van een project komen voor deze subsidie in aanmerking. Lees hier meer over de WBSO
 
Innovatiebox
Als u een WBSO-beschikking heeft of een octrooi of patent, dan kunt u in aanmerking komen voor de innovatiebox. De innovatiebox levert u een verlaging van de vennootschapsbelasting op. U betaalt namelijk over de winst die u heeft behaald dankzij uw innovatie uit de WBSO, tot 80% minder vennootschapsbelasting. Lees hier mee over de innovatiebox.
 
MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
Deze subsidie helpt MKB-ondernemers bij het opzetten en uitvoeren van hun innovatieve projecten en wordt door het Rijk en de provincies gefinancierd. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor:
  • het doen van een haalbaarheidsonderzoek
  • het inwinnen van (extern) advies bij een innovatieproject
  • het inschakelen van een kennisinstelling voor het beantwoorden van een specifieke kennisvraag (m.b.v. een kennisvoucher)
  • het samenwerken met andere MKB-ondernemingen aan een innovatieproject 
Benieuwd naar een concreet MIT-project? Bekijk dan in onze serie Projecten in Beeld het filmpje over het MIT-project Herman de Zonnestroomverdeler. 

Provinciale subsidies
Ook provincies willen ondernemers stimuleren om te innoveren, want daarmee wordt de economie van de regio versterkt en worden er extra banen gecreëerd. Elke provincie is vrij om hier zelf invulling aan te geven en daarmee verschillen de subsidies ook aanzienlijk per provincie. Vaak zijn de subsidies gericht op thema’s als duurzaamheid, energiebesparing, toerisme, innovatie en milieu.
 
Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO)
EFRO is een subsidie van de Europese Unie bedoeld om de economische verschillen tussen regio’s te verkleinen. Nederland besteedt het geld van EFRO in 2014-2020 aan twee doelen:
  1. innovatie
  2. koolstofarme economie (duurzame energie en efficiënter gebruik van energie).
Een groot deel van het budget is gereserveerd voor samenwerking tussen MKB-bedrijven, kennisinstellingen en grote ondernemingen. Projecten met thema’s als innovatie, koolstofarme economie, duurzame energie, circulaire economie en Smart industry kunnen voor subsidie in aanmerking komen.
 
Benieuwd naar een concreet EFRO-project? Bekijk dan in onze serie Projecten in Beeld het filmpje over het EFRO-project van 247Tailorsteel.

Interreg subsidie
Interreg is een Europese subsidie die bedrijven stimuleert om grensoverschrijdend samen te werken aan gezamenlijke regionale problemen. De nadruk ligt op het versterken van de innovatiekracht van de regio en het verbeteren van het milieu. U kunt hierbij denken aan een samenwerking tussen bedrijven in het oostelijke grensgebied van Nederland met Duitse ondernemingen of tussen bedrijven in het zuidelijk grensgebied met Vlaanderen.
 
Innovatiesubsidies – meer informatie & aanvragen
Heeft u een organisatie waarin innovatie centraal staat, of bent u van plan te gaan innoveren? Neem dan contact op voor een afspraak met één van onze subsidieadviseurs. We komen graag bij u op bezoek om de ontwikkelingen zelf te zien!
 
Wilt u op de hoogte blijven van de subsidiemogelijkheden? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Heeft u vragen? Laat uw telefoonnummer
achter en wij nemen graag contact met u op!
NieuwsbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief