Subsidies Milieu en subsidies

De overheid zoekt voortdurend naar mogelijkheden om het milieu te verbeteren en wil met subsidies ondernemers stimuleren hieraan een bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld met subsidies op investeringen waardoor minder grondstoffen gebruikt worden of voor hergebruik van materialen.
 
Milieu Investeringsaftrek (MIA)
De Milieu Investeringsaftrek (MIA/Vamil) is een fiscale aftrekregeling en biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel kan tot 36% van het investeringsbedrag in mindering worden gebracht op de fiscale winst. 
 
Provincies
Ook voor provincies is milieu een belangrijk thema en daarom hebben de provincies subsidies waarmee ze ondernemers stimuleren om bewust om te gaan met het milieu. Elke provincie is vrij om hier zelf invulling aan te geven en daarmee verschillen de subsidies ook aanzienlijk per provincie. Gaat u investeren in milieubesparing of werkt u aan een innovatie die daaraan een bijdrage levert, dan is het raadzaam de subsidiemogelijkheden bij uw provincie te bekijken.
 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
EFRO is een subsidie van de Europese Unie bedoeld om de economische verschillen tussen regio’s te verkleinen. Nederland besteedt het geld van EFRO in 2014-2020 aan twee doelen:
  1. innovatie
  2. koolstofarme economie (duurzame energie en efficiënter gebruik van energie).
Een groot deel van het budget is gereserveerd voor samenwerking tussen MKB-bedrijven, kennisinstellingen en grote ondernemingen. Projecten met thema’s als innovatie, koolstofarme economie, duurzame energie, circulaire economie en Smart industry kunnen voor subsidie in aanmerking komen.
 
Benieuwd naar een concreet EFRO-project? Bekijk dan in onze serie Projecten in Beeld het filmpje over het EFRO-project van 247Tailorsteel.
 
Milieusubsidies – meer informatie & aanvragen
Bent u van plan te gaan investeren in milieubesparing of gaat u aan de slag met een innovatie die milieubesparing oplevert? Neem dan contact op voor een afspraak met één van onze subsidieadviseurs. We komen graag bij u op bezoek om de ontwikkelingen zelf te zien!
 
Wilt u op de hoogte blijven van de subsidiemogelijkheden? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Heeft u vragen? Laat uw telefoonnummer
achter en wij nemen graag contact met u op!
NieuwsbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief