Subsidies Personeel en subsidies

Voor het aannemen van medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt zijn verschillende subsidies, denk hierbij aan 50-plussers, jongeren zonder opleiding en mindervaliden.
 
Ook wil de overheid dat werknemers langer aan het werk kunnen blijven, daarom is voor het vergroten van de zogeheten duurzame inzetbaarheid van personeel subsidie beschikbaar. Daarnaast ondersteunt de overheid werkgevers bij het invullen van moeilijk vervulbare vacatures, zo is er subsidie beschikbaar voor het opleiden en omscholen van personeel. 

ESF Duurzame Inzetbaarheid
Het doel van de subsidie Duurzame Inzetbaarheid is om mensen langer en productief aan het werk te houden. De overheid wil bedrijven stimuleren om een leeftijdsbewust personeelsbeleid te voeren. De advieskosten van een externe deskundige komen voor 50% subsidie in aanmerking tot maximaal € 10.000*. (*gegevens op basis van ESFDI 2016).

Praktijkleren
Werkgevers die kosten maken voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, kunnen hiervoor een subsidie ontvangen van € 2700 per jaar. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op:
  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.
Provincies
Ook de provincies zetten zich in voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en voor de verbetering van de beroepsvaardigheden van specifieke beroepsgroepen op de arbeidsmarkt. Daarnaast bieden ze ook subsidies aan projecten die helpen bij het verkleinen van het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De exacte subsidiemogelijkheden verschillen per provincie.

Personeelsubsidies – meer informatie & aanvragen
Wilt u meer informatie over de subsidies die mogelijk zijn op het opleiden, aannemen en omscholen van personeel of wat de subsidies zijn om uw personeel duurzaam inzetbaar te houden? Neem dan contact op voor een afspraak met één van onze subsidieadviseurs. We komen graag bij u op bezoek om mogelijkheden te bespreken!
 
Wilt u op de hoogte blijven van de subsidiemogelijkheden? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
 

Heeft u vragen? Laat uw telefoonnummer
achter en wij nemen graag contact met u op!
NieuwsbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief